Vuokraehdot

Vuokralainen

Vuokrasopimuksen mukainen vuokralainen on asiakas, jonka nimi on Huoneistohotelli Cosy Home:n laatimassa laskussa.

Tämä sopimus on majoitussopimus, joka ei noudata lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL). Vuokrattua kohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi.

Sisäänkirjautumisen yhteydessä täytetään matkustajailmoitus, johon kirjataan asukkaan / asukkaiden tiedot. Huoneisto on vuokrattu sovituksi ajaksi niin monelle asukkaalle kuin matkustajailmoituksessa on mainittu. Huoneistossa ei saa majoittaa ylimääräisiä henkilöitä. Huoneet ovat savuttomia.

Vuokrauskohde

Kuten sovittu varausta tehtäessä ja mainittu laskussa.

Sopimukseen sisältyy lämpö, vesi, sähkö, normaali jätehuolto ja internetyhteys. Vuokrauskohteen varustus on esitelty kotisivuillamme.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauskauden ensimmäisenä päivänä klo 15.00 tai sopimuksen mukaan ja vuokra-aika päättyy vuokrauskauden viimeisenä päivänä klo 11.oo tai sopimuksen mukaan.

Vuokra

Vuokra sovitaan varauksen yhteydessä ja vuokra maksetaan pääsääntöisesti aina etukäteen. Vuorasopimus ja astuu voimaan kun vuokra on kokonaisuudessaan maksettu tai huoneisto otettu vastaan.

Pitkäaikaisissa vuokrauksissa voidaan sopia myös kuukausimaksuista.

Hinnaston hinnat ovat kahdelle hengelle ja sisältävät ALV:n jos toisin ei mainita. Lisähenkilöistä veloitetaan erikseen.

Peruutus

Peruutuksissa palautamme 50%  maksetusta vuokrasta   mikäli peruutus on tehty 14 vrk ennen vuokrauksen alkua. Jos asukas lähtee huoneistosta ennen vuokrauskauden päättymistä, ei käyttämättömästä vuokra-ajasta anneta hyvitystä.

Tupakointi

Huoneistot ovat savuttomia, tupakointi ei ole sallittu missään huoneistotalojen sisätiloissa. Tupakanhajun poistamisesta veloitamme 300 – 2000 eoron korvauksen riippuen kohteen koosta.

Siisteys

Vuokralainen vastaa huoneiston siisteydestä. Jokaisessa huoneistossa on siivoukseen tarvittavat välineet. Huoneistossa on vuodepaikkojen mukaiset vaihtoliinavaatteet ja pyyhkeet.

Vuoralainen voi halutessaa ottaa lisämaksusta viikkosiivouksen sekä lakanoiden ja pyyhkeiden vaihdon osaksi vuokrasopimusta.

Tiski- ja pesukoneen käytössä tulee noudattaa huoneistossa olevia ohjeita. Koneita ei saa jättää käyntiin asukkaan ollessa poissa asunnosta. Mahdollisista vesivuodoista ja muista vaurioista on viipymättä ilmoitettava  Cosy Home:n yhteyshenkilölle (kts. kohta 3.).

Huoneistossa on jätteiden lajitteluohjeet. Kaikki jätteet viedään niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Jäteastioiden sijainti näytetään huoneiston vastaanoton yhteydessä.

Turvallisuus

Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty. Mikäli avain katoaa, asiakas on velvollinen korvaamaan uuden lukon sarjoitukset.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan  täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka vuokralainen itse, hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva tai  vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen varustukselle ja irtaimistolle.

Myös hävinnyt irtaimisto ja vuokralaisen  käytössä olevan huoneiston epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut tulee korvata. Mikäli vuoralainen aiheuttaa asumisellaan tai käytöksellään häiriötä muille asukkaille tai naapureille tai harjoittaa asunnossa rikollista toimintaa, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta.